Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Organizační struktura

NET4GAS, s.r.o.

CEO - Andreas Rau

 • Business Development - Michael Kehr
 • Prodej kapacity - Vladimír Outrata
 • Lidské zdroje - Jan Doskočil
 • Korporátní záležitosti - Martin Kolář
 • Interní audit - Zuzana Hrnčířová

COO - Radek Benčík

 • Technická podpora soustavy - Martin Slabý
 • Údržba soustavy - Jaroslav Sedlák
 • Provoz soustavy - Petr Koutný
 • P/O, bezpečnost, živ. prostředí – Slavoj Zemánek

CFO - Václav Hrach

 • Kontroling, účetnictví a daně - Jan Martinec
 • Treasury - Petr Jablonský
 • IT - Zdeněk Haloda
 • Nákup, Voz. park, Hosp. správa - Peter Belošovič