Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Historie

První myšlenky

První myšlenky o exportu ruského zemního plynu do zemí střední a západní Evropy vznikaly již v polovině šedesátých let minulého století. A byla to naše společnost, která je pomáhala v nadcházejících letech realizovat. Díky své výhodné pozici v srdci Evropy hrálo Československo a později Česká republika vždy důležitou roli na evropském trhu se zemním plynem.

Založení

V návaznosti na mezivládní dohodu z prosince 1970 byl dne 1. dubna 1971 založen národní podnik Tranzitní plynovod Praha (působící v zahraničí pod názvem Transgas), který byl pověřen funkcí přímého investora a současně provozovatele budoucí tranzitní soustavy. Díky skutečnosti, že byly v následujících dvou letech vybudovány a uvedeny do provozu tři kompresní stanice a cca 1100 km plynovodů, a díky dodržení lhůt zahájení dodávek plynu do Rakouska (Baumgarten), Německé spolkové republiky (Waidhaus) a Německé demokratické republiky (Hora Svaté Kateřiny) byla společnost Transgas hodnocena s velkým uznáním v evropském měřítku.

Aktivní v zahraničí

Kromě výstavby a provozu plynárenské přepravní soustavy v České republice se společnost Transgas zapojila jako hlavní dodavatel také do výstavby plynárenské infrastruktury v zemích bývalého Sovětského svazu (zejména v Rusku, na Ukrajině a v Kazachstánu). V letech 1975 až 1998 investovala více než 70 miliard Kč (2,8 miliardy EUR), vybudovala a uvedla do provozu 1200 km plynovodů, devět kompresních stanic a vystavěla opravárenská střediska a další související infrastrukturu (byty, nemocnice, mateřské školky a jiná technická zařízení).

NET4GAS

Na základě rozhodnutí o privatizaci českého plynárenského průmyslu byla společnost RWE Gas vyhlášena českou vládou v roce 2001 za vítěze privatizačního procesu. V roce 2005 se společnost Transgas spojila se společností RWE Energy CZ a vznikla společnost RWE Transgas. Na základě směrnice Evropské unie, která upravila energetický zákon, bylo zahájeno oddělení provozovatele přepravní soustavy (TSO) a v roce 2006 byla založena nová samostatná společnost RWE Transgas Net. Za účelem splnění tzv. třetího energetického balíčku Evropské unie byla společnost v březnu 2010 přejmenována a od té doby působí pod názvem NET4GAS.

NET4GAS a konsorcium Allianz – Borealis

V srpnu roku 2013 dokončilo konsorcium Allianz Capital Partners a Borealis Infrastructure akvizici společnosti NET4GAS, ve které každá z těchto firem drží padesátiprocentní podíl.

Více informací najdete v sekci Profil společnosti.