Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.

Projekt GAZELA

Plynárenství je jednou z hlavních součástí české energetiky. Žádný jiný zdroj energie nenabízí takové možnosti a záruky jako právě zemní plyn. Nejen, že je z neobnovitelných zdrojů nejšetrnější k životnímu prostředí, ale v České republice jsou vytvořeny více než nadstandardní podmínky pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti jeho dodávek. Důležitou roli přitom hraje diverzifikace přepravních cest – zemní plyn k nám proudí z Ruska a Norska.

Připravované propojení severních a jižních tras plynovodem GAZELA toto bezpečnostní hledisko ještě posílí. Důsledkem bude vzrůstající strategický význam České republiky na evropské páteřní trase, která přivádí zemní plyn z Ruska na západ. Země Evropské unie totiž více než z poloviny podléhají importům paliv a energií. Tato závislost by se měla do roku 2050 ještě zvýšit, a to až na 80 procent. Proto jsou společně z úrovně EU hledány cesty ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti jejich dodávek. Plánovaný nový český vysokotlaký plynovod má být jednou z nich.

Nová trasa napojí Českou republiku na ruský zemní plyn, přicházející do Evropy tzv. Severní cestou. Ta je tvořena plynovodem Nord Stream, který vede po dně Baltského moře z Ruska do německého Greifswaldu. Na něj navazuje plynovod OPAL, jenž směřuje až na hranice Německa a České republiky u obce Brandov.

Projektantem výstavby nového plynovodu je společnost ILF Consulting Engineers, s.r.o. Ta také zajišťuje vypracování veškeré projektové dokumentace od stupně Basic Design až po stupeň Detail Design. Majetkoprávní a veřejnoprávní projednávání výstavby a související inženýring zajišťuje pro společnost NET4GAS, s.r.o. společnost RWE Plynoprojekt, a.s.

CALL Centrum

800 700 066
Pondělí - Pátek od 8:00 do 17:00 hod.
Hovory jsou v rámci ČR zdarma