Aktuální odběrový stupeň pro zemní plyn pro celé území ČR je: Základní odběrový stupeň.
Through our innovative solutions, we are connecting the energy markets and shaping the future.

Vítejte v NET4GAS

Video

Jsme držitelem výhradní licence pro přepravu plynu (TSO) v České republice. Provozujeme více než 3800 km plynovodů a naše přepravní soustava je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které respektují náš závazek vůči budoucím generacím. Propojujeme trhy do všech světových stran přeshraničními propoji a kapacitními produkty i naší proaktivní rolí při vytváření budoucího modelu evropského trhu s plynem. Přispíváme tak ke zvýšení energetické bezpečnosti nejen v České republice, ale v celém středoevropském regionu.

Aktuality pro obchodníky

Nový Řád provozovatele PS

Nový Řád provozovatele přepravní soustavy byl schválem Energetickým regulačním úřadem a nabývá účinnosti dnem 11. dubna 2014.

více

Výsledky průzkumu trhu

Výsledky průzkumu trhu obousměrné přepravní kapacity přímého propojení rakouského a českého trhu

více

Desetiletý plán rozvoje

Zveřejnění Desetiletého plánu rozvoje přepravní soustavy v ČR 2014-2023.

více